ตอนที่ 25

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 23   ว่าด้วยเรื่อง ตลาดนัดความรู้   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช