ในการจัดเก็บข้อมูลนั้น ในฐานะของคุณอำนวยคงต้องใช้หลายเครื่องมือครับ เครื่องมือหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  และแต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการถ่ายภาพที่แตกต่างหลากหลาย 

          สำหรับเทคนิคในการถ่ายภาพของผมนั้นผมมักจะทำดังนี้ครับ

 •  วางแผนและกำหนดภาพที่ต้องการไว้ก่อนล่วงหน้า หากมีเวลา
 • เก็บภาพตามขั้นตอนของกระบวนการ หรือการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เช่น ช่วงเริ่มต้น  ช่วงดำเนินการ และช่วงสรุป เป็นต้น
 • เก็บภาพบรรยากาศทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นสถานที่  ทั้งข้างในข้างนอก  ป้ายต่างๆ
 • เก็บภาพให้ได้มากที่สุด  เท่าที่จะทำได้ เพราะบางครั้ง ภาพจะเป็นตัวเดินเรื่องหรือเล่าเรื่องให้เราได้
 • การตั้งค่าของความละเอียด หากถ่ายภาพเร็ว ไม่ควรใช้ความละเอียดสูง เพราะบางครั้งภาพที่ได้จะเบลอ ผมเคยใช้เพียง 1 ล้านพิกเซล ก็ใช้ได้ครับ
 • กิจกรรมหรือบรรยากาศหนึ่งๆ ควรเก็บในหลายๆ มุม เพื่อให้เห็นภาพที่ต่อเนื่องและเนื้อหาครบถ้วน
 • ควรตั้งวันที่/เวลาไว้ด้วยหากทำได้ เพราะเป็นข้อมูลหนึ่งที่นำมาใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลได้
 • บางครั้งก็ตั้งใจถ่ายภาพนั้นโดยที่เป้าหมายรู้ตัว แต่บางครั้งก็ถ่ายในขณะที่ไม่รู้ตัวจะได้ภาพที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
 • ภาพที่ถ่ายขณะที่ยังไม่เสร็จกระบวนการ ผมจะยังไม่คัดเลือกหรือลบภาพใดๆ ทิ้ง เพราะบางครั้งภาพที่ว่าถ่ายไม่ดี ก็มีประโยชน์ในการอธิบายในตอนหลังได้
 • เรียนรู้ และหาความรู้เอาจากภาพที่เราถ่าย คือเมื่อเสร็จและนำลงเครื่องคอมฯ แล้ว ผมจะทวนดูหลายๆ รอบ
 • หากในขณะที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ หากคิดแง่มุมใหม่ๆ ได้ และจำเป็นจะต้องใช้ภาพประกอบ ต้องรีบลุกไปเก็บ-บันทึกภาพนั้นทันที

        ผมมีภาพที่เป็นธรรมชาติของการบันทึกภาพของคุณอำนวยหลายๆ ท่าน ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ มาฝากครับ

 •   คุณชาญวิทย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราช    

 

 • คุณกนิษฐา  ตรีรัตนภรณ์
 • คุณนันทา และพี่เมตตา (เช้าวันที่ 2 ที่โรงแรม)
 • ลีลาของอาจารย์ขจิต
 • ครูนงเมืองคอนครับ
 • พี่เม่ย,อ.beeman และ อ.ขจิต
 • อาจารย์หมอ JJ
 • คุณทวีศิลป์ คนปูนฯ

        เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บภาพที่เป็นธรรมชาติ มาฝากครับ 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  15  ธ.ค.  2549