SAD KM-Workshop การรับน้องแบบผสมผสาน (จุดแข็ง จุดอ่อน)

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  2

ผู้เล่า :  วุฒิชัย   สิทธิอัฐกร

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้องแบบผสมผสาน (จุดแข็ง จุดอ่อน)


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
วันแรก รุ่นพี่ที่รับน้องจากห้องเรียน มีการแจกโน้ตเชียร์ มีความเป็นกันเอง วันที่สอง ยังไม่รู้จักกันดีพอจึงมีการใช้เสียงตะโกน (ว้าก) เพื่อให้น้องรวมตัว การร้องเพลงไม่พร้อมเพรียง รุ่นพี่จะลงโทษอย่างเบาๆ หรือขู่เล็กน้อย มีการแบ่งการทำงานของรุ่นพี่ตามชั้นปี ยกเว้น พี่ปี 5 จะเป็นที่ปรึกษาของรุ่นน้องและรุ่นพี่ บรรยากาศดูอบอุ่นขึ้น การรับน้องจะหนักแต่บรรยากาศความเป็นพี่น้อง จะรู้จักกันมากขึ้น


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. รุ่นพี่มีการจัดหน้าที่ของแต่ละทีม (Team Work)

2. รุ่นพี่ทำงานหลากหลายรูปแบบหลายบรรยากาศ

3. รุ่นพี่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67369, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:58 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)