SAD KM-Workshop “การรับน้อง 3 วิทยาเขต”

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  1

ผู้เล่า :  วีระศักดิ์   ศรีปูณะ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเรื่องเล่า :  “การรับน้อง 3 วิทยาเขต”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องของ 3 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปกร โดยมีพี่เลี้ยง มีการจัดซุ้มรับน้องเป็นฐาน โดยมักมีการตั้งชื่อสัญลักษณ์ของแต่ละซุ้ม มีการฝึกซ้อมร้องเพลง 1 เดือน ต่อด้วยกิจกรรมรับน้องกีฬาน้องใหม่ เน้นเกมส์ โชว์การแสดงตลอดเดือน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีการประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้นำ

2. มีการถ่ายทอดวิชาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

หมายเลขบันทึก: 67368, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:41:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)