SAD KM-Workshop “การรับน้อง 3 วิทยาเขต”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  3       เรื่องเล่าที่ :  1

ผู้เล่า :  วีระศักดิ์   ศรีปูณะ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเรื่องเล่า :  “การรับน้อง 3 วิทยาเขต”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องของ 3 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปกร โดยมีพี่เลี้ยง มีการจัดซุ้มรับน้องเป็นฐาน โดยมักมีการตั้งชื่อสัญลักษณ์ของแต่ละซุ้ม มีการฝึกซ้อมร้องเพลง 1 เดือน ต่อด้วยกิจกรรมรับน้องกีฬาน้องใหม่ เน้นเกมส์ โชว์การแสดงตลอดเดือน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีการประชุมสัมมนาของกลุ่มผู้นำ

2. มีการถ่ายทอดวิชาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67368, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)