139-วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประชุมวิชาการและวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 22-11-62

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความกรุณาได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ RANC 2019 ครั้งที่ 13ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

;feature=youtu.be


บันทึกโดย ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา 

ครูเชี่ยวชาญ

คลิก # http://www.bcca.go.th/news_ins...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)