<เล่าสู่กันฟัง> กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียน 2/2562

        17/11/2562  คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562. โดยนายดาวเรือง บัวโฮง ศิกษ์เก่า กศน.( อดีตกำนันตำบลโนนข่า) เป็นประธานและบรรยายพิเศษ " เรียน กศน.ได้อะไร? และความภาคภูมิ" นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่าแนะนำบุคลากร 1.นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ. ครู ศรช.บ้านห้วยโจด ม.1. บรรยายโครงสร้างหลักสูตร , ระยะเวลาเรียน , การพบกลุ่ม , การจบหลักสูตร และแจ้งผู้ที่คาดว่าจะจบต้องสอบ N-net. , คุณลักษณะพีงประสงค์ , กพข. รวมทั้งสอบปลายภาค 14-15. มีนาคม 2563. 2.นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรข.บ้านหัวนา ม. 2. บรรยายศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ,การสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ ของ กศน.ตำบล , ศูนย์ดิจิทัลชุมขน ( เน็ตประชารัฐ/การขายสินค้าออนไลน์) นักศึกษาใหม่ให้สมัครเข้าไลน์กลุ่ม กศน.ตำบลโนนข่าและไลน์ นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากคณะครู กศน.ตำบล และได้รับเกียรติจากท่านประธานมอบหนังสือเรียน กศน. ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ค่ะ

นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ตำบลโนนข่า

นายดาวเรือง  บัวโฮง  ศิกษ์เก่า(อดีตกำนันตำบลโนนข่า)
ประธาน

แนะนำบุคลากร  คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า

นายสายยนต์  บัวศรีภูมิ  ครู ศรช.บ้านห้วยโจด  ม. 1

นายสุพัฒน์  ศรีสุภะ  ครู ศรช.บ้านหัวนา  ม. 2

นายดาวเรือง  บัวโฮง  ประธาน  มอบหนังสือเรียน กศน.

ลงลายมือชื่อพบกลุ่มและรับหนังสือแบบเรียน กศน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)