เพลง กศน.ร่วมใจความเห็น (1)

กศญ(การศึกษาผู้ใหญ่) ขอร่วมใจด้วย