มหัศจรรย์เลข 44

EHP 

ในคาบเรียน PTOT 112 หลักการกิจกรรมบำบัด วันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับ EHP : Ecology of human performance การใช้หลักนี้จะทำให้เรามองเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลทำให้เกิดความสามารถนั้นๆขึ้น พูดง่ายๆก็คือทำให้เราสังเกตสิ่งแวดล้อมเก่งขึ้นนั่นเอง  หลักนี้จะประกอบด้วย Experience Context Capacities และPerformance Range

อธิบายความสัมพันธ์อย่างง่ายก็คือ

 เมื่อเราได้รับงานหรือหน้าที่มา คือ Capacities ประกอบด้วย task หลายๆอย่างรวมกันก่อให้เกิด Activity ขึ้น  ซึ่งในการทำงานนี้เราต้องอาศัย Experience และ Context ช่วยเพื่อทำให้เราสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ และเกิดช่วงความสามารถขึ้น นั่นก็คือ Performance Range โดยจะส่งเสริมให้เกิด Health promotion & Prevention

-> สำหรับกิจกรรมในห้องวันนี้ อาจารย์ได้มอบหมายงานให้เราทำนำเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเรามีกันสามคนและงานที่เราต้องทำก็คือ 1.แต่งกลอน 2.แต่งเพลง 3.แต่งสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นแนวส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตและป้องกันโรคด้วย จากนั้นอัดคลิปวีดีโอส่งภายในคาบ โดยให้เวลาทำทั้งหมด 44 นาที ภายใต้หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมที่เราได้สังเกตไปก่อนหน้านี้” [ของเล่าย้อนกลับไปนิดนึง ต้นคาบอาจารย์ให้เราเปิดม่านและลองมองออกไปนอกหน้าต่างห้อง 402 แล้วให้เราจดสิ่งที่เราเห็นทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต] อย่างที่รู้กันอยู่ เจอหน้าอาจารย์ป๊อปทีไรเป็นต้องมีงานทุกที ไม่อยากจะบรรยายความรู้สึกตอนนั่งฟังบรีฟงาน เป็นเครียดกันเลยทีเดียว นี่คือต้องขุดเอาความสามารถที่มีทั้งหมด ตอนมัธยมปลายออกมาใช้กันเลยทีเดียว ไม่อยากจะบอกเลย ในวิชาภาษาไทย สิ่งที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดก็คือแต่งกลอน โชคชั้นที่หนึ่งปรากฎแก่ท่านแล้วเพียงไม่อีกวินาทีโชคชั้นที่สองก็หล่นลงมาทับซ้ำด้วยการแต่งเพลง บอกตรงๆแค่ร้องเพลงที่เขาแต่งมาแล้วยังจะเพี้ยนเลย 55 ยังไม่พอได้โชคสามชั้นหนักๆไปเลยจ้า แต่งสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ตอนรับโจทย์บอกได้คำเดียวเลยว่ามึนตึ้บ เรานี่ร้อนรนไปหมดนู่นก็ทำไม่ได้ นี่ก็ไม่ถนัด เวลาก็เดินเร็วเหลือเกิน พอตั้งสติได้ เราก็เริ่มลงมือทำงาน จริงๆก็ถือว่าเราช่วยกันทช่วยกันคิดำ แต่เรารับหน้าที่แต่งกลอนเป็นหลัก ตอนทำความรู้สึกเหมือนได้กลับไปนั่งเรียนมัธยมในคาบภาษาไทยอีกครั้ง เราเริ่มด้วยการ เลือกว่าเราจะแต่งเป็นกลอนอะไรดี จนสุดท้ายเราก็เลือกที่จะแต่งกลอนแปด ตามด้วยหัวข้อ สิ่งที่เราสังเกตไปเมื่อกี้ เราก็เริ่มเลย ท้องฟ้า ก้อนเมฆหน้าต่าง พัดลม นก แมลง ตีกันหมดอยู่ในหัว เราแต่งไปแต่งมา มันก็เกิดปัญหาขึ้น คือเราไม่สามารถคิดตอนจบกลอนของเราได้ เราลองเปลี่ยนไปหลายๆแบบแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักที เราเลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เขาถนัดด้านการแต่งกลอน ให้ช่วยเราแต่งกลอนและเราก็ปรับแต่งให้สวยงาม และสุดท้ายงานของเราก็สำเร็จจนได้ ปล.ขอบคุณเพื่อนมากๆ ที่ช่วยเราไว้ ไม่งั้นเรานั่งมึนอยู่อย่างนั้น พอทำเสร็จพวกเราก็เริ่มเคลื่อนกายไปหาที่สงบๆ เริ่มอัดคลิปกัน และในที่สุดงานของเราก็จบลงอย่างสมบูรณ์ เราส่งคลิปเรียบร้อย แต่อาจจะเกินเวลาที่กำหนดไปเล็กน้อย แต่เราก็ภูมิใจที่เราสามารถทำงานนี้เสร็จจนได้ ;) 

-> งานในห้องเป็นงานสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุด มีการบ้านยั่วๆจ้า 

อาจารย์ได้ให้เราทำการ เขียน blog ในหัวข้อ Experirnces จากสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม 

Experiences ประกอบด้วย 

     - Sensorimotor = การรับรู้ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว

     - Cognitive = ความรู้ ความเข้าใจ ความสามรถในการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้รวมไปถึงกระบวนการคิด

     - Psychological = จิตใจ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การก้าวผ่านอุปสรรค การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

จากการทำงานนำมาเขียนในหัวข้อ Experiences ได้ดังนี้ 

Sensorimotor : -เราได้ทำการเคลื่อนร่างกายของตัวเองเพื่อหาที่ที่เหมาะสมในการอัดคลิปวีดีโอ 

                       -มีการใช้กล้ามเนื้อมือในการเขียน           

                       -การมอง/สังเกตสิ่งแวดล้อมภายนอก

                       -การรับรู้โจทย์ผ่านการได้ยิน                 

Cognitive :       -ใช้ความรู้และทักษะในการแต่งกลอน คิดหาคำที่สัมผัสกัน ริเริ่มหารูปแบบกลอนที่จะแต่ง                  
                      และกำหนดทิศทางของเนื้อหาในบทกลอน 

                        -แก้ปัญหาที่ไม่สามาถทำได้เองโดยการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน         

                        -จดจำได้ว่าเคยทำแล้วในสมัยมัธยม 

                        -ความอดทนและจดจ่อกับการทำงาน 

Psychological :  -รู้สึกเป็นกังวลและเครียดกับงานที่ได้รับมอบหมาย รู้สึกว่างานที่ต้องทำนั้นยากไม่ถนัด ร้อนรนกับงานที่ถูกกำกับด้วยเวลา
                        ทำให้เริ่มมีการจัดการความเครียดและการจัดการเวลาที่เกิดขึ้น 

                        -มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างมีการพูดคุยแบ่งงาน และ ช่วยเหลือกัน    

                        -รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองสามารถทำงานได้สำเร็จ ทำให้เกิดการให้คุณค่ากับตัวเอง 

-> เพิ่มเติมจากหัวข้อที่อาจารย์กำหนด เราจะลองแยกให้ครบ ทั้ง EHP ดู 

CONTEXT : -Temporal : เวลาในการทำงานทั้งหมด 44 นาที ตามอายุของ อ.ป๊อปนั่นเอง

                 -Physical : สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ตึก,ห้อง402,สิ่งต่างๆที่เราได้สังเกตเห็น

                 -Social : เพื่อนรวมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตั้งแต่คลิป MK 

                 -Cultural : วัฒนธรรมทางภาษามีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยของเรานั่นเอง

CAPACITIES -> TASK : แต่งกลอน แต่งเพลง แต่งสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ

                      3 Task รวมกันเกิดเป็น 1 ACTIVITY         

      **และยังฝึก Perception ในการรับรู้รายละเอียด “ หัวข้อ สิ่งแวดล้อมที่เราได้สังเกตไปเมื่อกี้ ”

PERFORMANCE RANGE : ช่วงความสามารถที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ เราสามารถทำงานสำเร็จได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ ประสบการณ์ที่เรามี ความช่วยเหลือจากเพื่อนรอบข้าง และเรายังได้ประสบการณ์ใหม่จากการทำงานวันนี้กลับไปอีกด้วย :)

การส่งเสริม HEALTH PROMOTION & PREVENTION ในวันนี้เราได้แต่งเพลงและแต่งกลอนแนวให้กำลังใจ และส่งเสริมให้ลองเปิดใจมองสิ่งใหม่ๆรอบตัว รวมถึงสุนทรพจน์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่บอกเล่าถึงโรคและการให้กำลังใจ ❤️
                       

    บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OT MODEL    ความเห็น (0)