138-วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 30-10-62

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในหัวข้อเรื่ิอง "การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนเข้าสู่การทำผลงานทางวิชาการ" ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยากรโดย ดร.ทิวากร  เหล่าลือชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)