The Great Escape


The Great Escape     ปี 1963

นำแสดงโดย

Steve McQueen   James Garner   Richard Attenborough James Donald

Charles Bronson    Donald Pleasence  James Coburn    Hannes Messemer

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากหนังสือ สารคดี ของ พอล Brickhill จากเหตุการณ์จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการหลบหนีครั้งใหญ่ของเชลยชาวเครือจักรภพอังกฤษจา ค่ายเชลยศึกชาวเยอรมัน POW Stalag Luft III 

ในเซแกน (ปัจจุบันคือ Żagań , โปแลนด์) ใน จังหวัดของ Lower Silesia , Nazi Germany

เป็นสงครามที่สนุกเรื่องหนึ่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาพยนต์สงครามที่นิยมความเห็น (0)