ที่กาตาร์มีเอเชี่ยนเกมส์.......ส่วนคณะแพทย์เรามีกีฬา            การจัดให้มีการแข่งกีฬาสีของคณะแพทย์   นับเป็นการกระตุ้นให้คนออกมาเล่นกีฬามากขึ้น  ถึงแม้บางครั้งทำให้เกิดความขัดแย้งกันนิดๆในคนบางกลุ่ม  แต่เมื่อกีฬาสิ้นสุดก็ไม่ติดใจอะไรกันต่อไป  คนที่รู้จักแต่ชนะ  ก็จะเกิดการเรียนรู้ถึงการแพ้บ้าง  รวมถึงการอภัยและให้กำลังใจกันและกัน   กีฬาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้คนในคณะรู้จักกันมากขึ้น   บางคนมีเพื่อนใหม่ที่ชวนกันไปออกกำลังต่อเนื่องไปอีก   แล้วท่านหละได้อะไรอีกบ้างจากกีฬาสีคณะแพทย์ ?