ดวงตาทำให้มองเห็นโลกสดใส แต่ถ้ามองไม่เห็นแล้วจะเป็นเช่นไร