เชิญท่านเยี่ยมชมวัดร่องขุ่นที่เชียงรายเป็นวัดที่สวยงามและแปลงไม่เหมือนวัดทั่วไปค่ะ