การนำวิธีการปรับท่า และการนวด ประคบมาดูแลมารดารในห้องคลอด เพื่อให้คลอดร่นระยะเวลาคลอดบุตร และบรรเทาภาวะเจ็บครรภ์คลอด