กิจกรรมสรสนเทศเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะทำอะไรกิจกรรม IT ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง สังเกตเห็นว่าปัจจุบันโลก IT ได้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งใหม่ๆได้ เจริญพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในโลก Internet หรือแม้กระทั่งโลกแห่งมือถือ ซึ่งความสามารถในการสื่อสารหรือแม้กระทั่งลูกเล่นต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้คนต้องการที่จะใช้

มือถือ