อยากจะตั้งชื่อบันทึกว่า กล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรใกล้จะหมดไปจากจังหวัดกำแพงเพชรก็ดูจะไม่เหมาะ เลยขอเอาเป็นค้นหาภูมิปัญญาการปลูกกล้วยไข่   เนื่องจากกล้วยไข่เป็นพืชที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรมานาน   หากพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชร ก็จะนึกถึงกล้วยไข่  แต่ที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไข่กลับลดลงไปเรื่อยๆ จาก 2-3 หมื่นไร่  ขณะนี้มีพื้นที่เพาะปลูกไม่ถึง 1 หมื่นไร่แล้ว เนื่องจากรายได้จากการปลูกกล้วยไข่เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นมีรายได้น้อยกว่า

         วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยนเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึงถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ของจังหวัด พบว่ามีเกษตรกรเลิกการปลูกไปมาก เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่นอ้อยโรงงาน และไม้ผล และพืชอื่นๆ เป็นต้น 

  • ปลูกข้าวโพดรับประทานฝักสดเป็นพืชแซมเพื่อเพิ่มรายได้
  • ปลูกไม้ดอกทดแทน
  • ปลูกไม้ผลทดแทน

          ในฐานะนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งต้องคอยสนับสนุนการเรียนรู้ของเกษตรกร หลังจากกลับจากการไปเยี่ยนเยียนเกษตรกร ท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้แนวทางนักส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาการปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์กล้วยไข่ให้เป็นพืชที่อยู่คู่กับจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

          ผมในฐานะที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด ก็คงต้องร่วมทีมทำงานนี้และคงต้องค้นหาของดีคือองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ และสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในปัจจุบันว่าใช้องค์ความรู้ใด... เพื่อนำเผยแพร่และ ลปรร.แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรรายอื่นๆ ต่อไป

          งานนี้คงได้ใช้วิชาKMเข้ามาสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างแน่นอน  แล้วจะบันทึกมา ลปรร.กันต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก