เริ่มต้นจาก Idea สุดบรรเจิดของพี่พร ซึ่งปิ๊งแว๊บในการจัดอบรมแผนยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย.49 ซึ่งในการอบรมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องจัดการความรู้  จึงคิดว่าน่าจะเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มงาน จนวันนี้ได้มีโอกาสคุยกันถึงแนวทางการปฏิบัติ เบื้องต้นคุยกันว่าช่วงเวลาที่เราจะมาคุยแลกเปลี่ยนกันน่าจะเป็น เดือนละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์ช่วงบ่ายๆ   ประเด็นที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันควรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน หรือเป็นความรู้ใหม่ๆ ที่ต้องการนำมาแบ่งปัน โดยสิ่งที่พูดคุยกันจะนำมาบันทึกไว้ใน  blog นี้ด้วย ดีเดย์วันแรกศุกร์ที่ 22 พ.ย.49 โปรดเฝ้ารอติดตามตอนต่อไป...

เจษฎา

13 พ.ย.49