วันนี้ใน weekly meeting เริ่มมีการตีความหนังสือ Social Intelligence กันแล้ว  สัปดาห์นี้ คุณดนัย KM Extern คนแรกของ สคส. เป็นคนตีความในส่วน บทนำ และ บทที่ 1 ของหนังสือเล่มนี้.... หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่แสดงออกของคน กับ ระบบประสาท และ ระบบสมอง  ซึ่งบทที่ 1 นี้เน้นเรื่องของ อารมณ์และความรู้สึกของคนเราที่เกิดขึ้นจากการสั่งการของระบบสมอง เช่น พฤติกรรมบางอย่างของคนเราที่แสดงออกมานั้น สมอง สามารถรับรู้และแยกแยะได้ว่า พฤติกรรมที่คนๆ นั้นแสดงออกมามีความจริงใจหรือไม่   หรือ  คน 2 คน ที่ทำงานร่วมกันและสนิทสนมกันมากจะทำให้พฤติกรรมการแสดงออกหรือมีอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนหรือคล้ายคลืงกันและรู้ใจกัน เพราะเกิดจากสมองสามารถถ่ายทอดความรู้สึกจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้........

                 จะว่าไปแล้วตัวอย่างที่เขียนมานี้ดิฉันคิดว่าหลายท่านก็คงเคยพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองและอาจคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราก็รู้สึกกัน..... ตัวดิฉันเองก็เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้เช่นกัน...แต่วันนี้พอได้ฟัง คุณดนัย นำเสนอเรื่องนี้ อยู่ๆ ก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไปว่า...เอ?..แล้วระบบสมองที่ทำให้เรารับรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้นั้น.. จริงๆ แล้วสมองมีกลไกที่สลับซับซ้อนมากทำงานกันเป็นระบบ เป็นทีม เป็นเครือข่าย แล้วประมวลผลพร้อมวิเคราะห์ผลให้เสร็จสรรพ จึงสั่งการออกมาให้เรารู้สึก รับรู้ และ ปกป้องตัวเองจากความไม่น่าไว้ใจได้ อย่างสมบูรณ์แบบและใช้เวลาเพียงสั้นๆ .... สมองที่มีความซับซ้อนมากแต่ช่างมีคณะทำงานที่ประสานงานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง....  แล้วในชีวิตการทำงานของคนเราจะมีระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้หรือไม่