(ย้อนหลัง) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 60 หน่วยที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (วันศุกร์/4/ตุลาคม/2562)

วันที่ 4 ตุลาคม  พ.ศ 2562

         สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายจิระ  รักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงวันนี้ได้เดินทางออกจากหอพักเวลาประมาณ 08:24 น. ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เวลา 08:30 น. ก็ได้ทำการกล่าวทักทายกล่าวสวัสดีพี่ๆใน อ.บ.ต 
ช่วงเช้าเวลา 08:38 น. พี่ที่ อบต.ได้ให้กระผมเขียนวันเวลาปี62เกี่ยวกับทะเบียนคุมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแต่ละหมู่ทั้งเช้าและบ่าย

เวลา 16:30 น. เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่1ความเห็น (0)