วันที่ 8 พ.ย.ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์และนำสติกเกอร์มาติดบริเวณด้านหน้าห้องผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชั้น2  ตัดออกมาเป็นตัวอักษรต่าง ๆเช่น ยินดีต้อนรับ สำนักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างสรรคสังคม และเจ้าหน้าที่ได้ปริ้นสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานขนาด กว้าง34นิ้ว ยาว84นิ้ว เป็นสติกเกอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้โฆษณาสินค้า และได้นำสติกเกอร์มาติดที่ด้านหน้าลิฟท์ชั้นล่าง