วันที่ 8 พย.  วันนี้เป็นวันที่มีการทำเพียงแค่อย่างเดียว คือ การตัดสติ๊กเกอร์  เมื่อวานตัดสติ๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวเลยทั้งสติ๊กเกอร์ที่ทำไปติดลิฟท์และสติ๊กเกอร์ที่ทำไปติดที่สำนักประชาสัมพันธ์ โดยในช่วงเช้าก็ทำการนำสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ที่พิมพ์ใส่กระดาษสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วมาเคลือบด้วยพลาสติกเพื่อความสวยงามและอยู่ทนนานแค่ทำการพิมพ์การเคลือบพลาสติกก็หมดเวลาช่วงเช้าแล้วหลังจากพักเที่ยงเสร็จแล้ว ผม กิตติกานต์และพี่ๆ ก็ช่วยกันนำสติ๊กเกอร์ไปติดที่ลิฟท์กว่าจะติดเสร็จก็ปาไปบ่าย 3 โมงกว่าแล้วครับ จากนั้นผมก็นำสติ๊กเกอร์ไปติดที่ห้องสำนักประชาสัมพันธ์กว่าจะติดกันเสร็จก็เลยเวลาเลิกงานแล้วครับ สรุปวันนี้ผมก็ทำแต่งานสติ๊กเกอร์เพียงอย่างเดียว