การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุธ/11/ก.ย./2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษย์ศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน     นางสาว ฐิติรัตน์ ชีพดำรงธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สี่สิบสี่ของการฝึกประสบการณ์ ในวันพุธที่ 11กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 เวลา8.17 น.เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อดำเนินการฝึกวิชาชีพต่อ ในช่วงเช้านี้ที่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง  พวกเราจึงขออนุญาตพี่เบียร์  มาทำงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในการทำงานของพวกเราในวันนี้เป็นการเตรียมงานในการนำเสนออาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานที่ปฏิบัติในช่วงเช้านี้ก็คือการทำงานโครงการของแต่ละคู่พร้อมทั้งแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆของแต่ละคู่ ซึ่งก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ในส่วนของคู่ดิฉันเองก็ได้มีการปรับแก้ไขไปแล้วในบางส่วนก่อนหน้านี้ ทำให้ในวันนี้ก็ได้มีการแก้ไขอีกเล็กน้อยแต่ก็มีพี่เบียร์ (พี่เลี้ยง)มาคอยช่วยให้คำแนะนำอีกเล็กน้อยจนกระทั่งโครงการของคู่ดิฉันเสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำเสนอในวันพรุ่งนี้ เมื่อแบบร่างโครงการสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่การจัดทำโปรแกรม PowerPoint

เวลา 13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วในช่วงบ่ายดิฉันและนางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า ก็ได้ตรวจเช็คความถูกต้องของตัวอักษรว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ เนื้องานมีความสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือป่าวรวมถึงมีการพูดคุยกับคู่ของดิฉันเองในส่วนสไลด์แต่ละหน้าว่าทำแบบนี้ดีหรือยังพอได้ข้อตกลงร่วมกันทุกอย่างก็ดำเนินการผ่านไปได้ด้้วยดี


วันที่สี่สิบสี่ผ่านไปกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (จันทร์/08/2562 )ความเห็น (0)