งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ที่ สคส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นที่ไบเทค ได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่งดงามเมื่อสัปดาห์ก่อน จังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้นำประสบการณ์ไปร่วมแลกเปลียนด้วยพร้อมทั้งส่งเหล่าคุณเอื้ออำเภอ -จังหวัดไปร่วมสังเกตการณ์เรียนรู้หลายท่าน

7 ธันวาคม ที่ผ่านมา เหล่าคุณเอื้อที่ได้ไปเรียนรู้ในงานดังกล่าวได้สรุปย่อ AAR  ผลการไปร่วมงาน ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าประชุมจากทุกหน่วยงานประมาณเกือบ 100 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ ประธานคุณเอื้อจังหวัดเป็นประธานการประชุม

เริ่มจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มศึกษา ซึ่งได้แบ่งกันไว้ล่วงหน้าแล้วมี 3 กลุ่ม คือกลุ่ม KM Network กลุ่มKM Inside และ KM communityทะยอยนำเสนอประสบการณ์ของกลุ่มให้ที่ประชุมได้รับทราบ แลกเปลียนเรียนรู้กัน เมื่อครบทุกกลุ่มแล้ว ก็เป็นรอบการนำเสนอของคุณเอื้อจังหวัด ทั้ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จ่าจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด กศน.จังหวัด และเกษตรจังหวัด ฯลฯ ผมสังเกตเห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นว่าทุกคนมีความสนใจซักถาม แลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะท่านประธานท่านตั้งคำถามเพื่อสกัดความรู้จากผู้ไปร่วมงานมากเป็นพิเศษ  งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 นี้มันมีแรงกระเพื่อมมากจริงๆ ที่ประชุมใช้เวลากับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากห้องหลุมดำกันอยู่นานพอสมควร 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเราจะจัดมหกรรมจัดการความรู้กันอย่างไรหลังจากไปดูงานใหญที่กรุงเทพฯมาแล้ว  นี่คือคำถามของท่านประธาน หลังจากที่พูดคุยอยู่นานก็ค่อนข้างจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะต้องจัดอย่างพอเพียง อาจจะเป็นมหกรรมย่อมๆ หรือแค่ตลาดนัดความรู้ก็ได้ แต่ควรจะได้ค้นหาประสบการณ์การจัดการความรู้ให้ครอบคลุมตามที่มีในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 จัด คือควรจะได้มีทั้งกิจกรรมการจัดการความรู้ระดับเครือข่าย  KM Inside และ KM -Lo ใช้วงเงินประมาณ 1-1.5 ล้านบาท ไม่เก็บค่าลงทะเบียน จัดแบบท้าทายให้มีประสบการณ์จากจังหวัดอื่นมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย  กรอบเนื้อหาหรือประเด็นเรียนรู้เบื้องต้นจะประกอบไปด้วย 4 กรอบเนื้อหาหรือ 4 ประเด็น 4 ห้องย่อย คือ

  • การจัดการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
  • การจัดการความรู้ด้านการเกษตร
  • การจัดการความรู้ด้านการเงินชุมชน
  • การจัดการด้านนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ องค์กรเรียนรู้

จำนวนกรอบเนื้อหาหรือประเด็นเรียนรู้ห้องย่อยนี้อาจจะเพ่ิมลดได้ตามความความเหมาะสมซึ่งคงจะต้องหาพูดคุยกันในวงเรียนรู้คุณเอื้ออีกหลายครั้งความคิดจึงจะนิ่ง

เป็นความคืบหน้าที่อยากจะเล่าเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ ออ! เกือบลืม ประมาณว่าจะจัดกันเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ครับ