วันอังคารที่  12  ธันวาคม  2549

   วันนี้จะต้องเป็นอีกวันที่ดิฉันจะต้องตื่นแต่เช้า  เนื่องจากกลับบ้านที่นครปฐมตั้งแต่วันศุกร์  จึงต้องตื่นแต่เช้ามากเพื่อมาฝึกงานที่กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า 

 พี่เก่งได้ให้สแกนฟิลม์งานทอดกระทิน ประจำปี2549  เป็นภาพรับเสด็จฯ ของพระเทพฯ  ฟิลม์นี้เป็นของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต้องสแกนให้เสร็จก่อนเที่ยง ใช้เครื่องสแกนของ CANNON รุ่น CANOSCAN FS 4000 US 

ขั้นตอนการทำ

     -ใส่ฟิลม์ลงในถาดวางฟิลม์ซึ่งใส่ได้ครั้งละ 6 รูป

     -เปิดโปรแกรม PHOTOBASE เลือกรุ่นของเครื่องสแกน

     -เลือกชนิดของฟิลม์ เลือกเป็น NEGATIVE และตั้งค่า RESOLTION เป็น 2000

     -เมื่อสแกนเสร็จก็ SAVE  เพื่อแต่งในโปรแกรม PHOTOSHOP

ปวีณา  ชูราศรี

12/12/49