มนุษย์ทุกคนต่างตกอยู่ในสายธาร...สายธารแห่งกาลเวลา...ที่ไหลไปดั่งกระแสน้ำ ซึ่งต่อเนื่องไม่ขาดสาย ใครจะรู้เล่าว่ากาลเวลาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด สายธารแห่งกาลเวลาไหลมาแล้วไม่หวนคืน ขอเพียงพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมา มองฟ้าอย่างมีความหวัง มีกำลังใจในการทำในสิ่งที่ฝัน ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปยังงัย จะดีหรือจะร้าย ขอจงจำไว้หลังเฆมฝน ฟ้าจะสดใสเสมอ กาลเวลาไม่ใช่ว่าจะเป็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่าง และเวลาแห่งการเริ่มต้นของเหล่าผู้กล้าได้อาจเริ่มขึ้นแล้วก็ได้! ลองหวนกลับไปมองตัวเองดูซิผู้กล้าอาจอยู่ไม่ไกลไม่ไกลน่ะ......