วิชานี้เปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้ดีมากๆ

พี่ๆ ทีสอนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรุ้แบบบูรณาการณ์