สวัสดีค่ะ ขอเป็นสมชิกใหม่  ต้องการคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้งานเลขานุการ พร้อมทั้งงานวิจัย  ด้วยน๊ะคะ

 Have a nice day.

 Dang