โปรแกรมห้องสมุดที่ฟรีแวร์มีอยู่หลายตัวแต่ที่ ผู้เขียนสนใจก็เป็น Source code Phpmylibrary นับว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ทั้งที่เป็น บน windows และ บน Linux แต่ต้องพัฒนาให้เป็นภาษาไทยเพราะว่าโปรแกรมเขาเป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องเข้าใจในเรื่องของ Marc ISO 2709 หรือพูดง่าย ๆ ก็ให้รู้เรื่องเกี่ยวกับ Tag ที่ใช้ในห้องสมุด  ตัวอย่างก็มีอยู่หลายที่ที่ใช้งานตัวอย่างเช่น

ผลงานวิชาการทาง

 http://lib09.kku.ac.th/acd/

และอื่น ๆ อีกหลายที่ที่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้ดู ไว้วันหลังเก็บรวบรวมให้ได้มากกว่านี้จะนำมาเสนอข้อมูลให้ทราบ หรือถ้าใครมีเอกสารแนะนำมาก็ได้นะครับ

ตอนนี้ได้พัฒนาให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ทำ link Fulltext ได้สนใจกรุณาติดต่อได้ที่

อีเมล์ [email protected] หรือที่ MSN [email protected]

[email protected]ัง