การฝึกประสบการวิชาชีพครูในครั้งนี้เป็นประสบการใหม่  ๆ ที่ผมได้เรียนรู้ในเป็นครั้งแรกในชีวิต.....เกี่ยวกับงานในหน้าที่ครูก็ว่าได้เมื่อก่อนผมคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่สบายแต่พอผมมาได้สัมผัสครั้งแรกผมก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่หนักหนาและเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมาก