วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2549

          วันนี้หยุดงาน 1 วันคะ   เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  ดิฉันดีใจมากที่ได้มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน  เพราะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานจึงอยากที่จะได้พักผ่อน  และเพิ่มพละกำลังเพื่อที่จะเริ่มการทำงานใหม่ในวันพรุ่งนี้

ปวีณา  ชูราศรี

12/12/49