การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัว กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา : ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก

กรรณิการ์ มณีวรรณ
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง

ผลการศึกษา
– ผลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านการดูแลเด็ก พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการสอนและการใช้สื่อต่างๆ สอดคล้องกับกิจกรรมเสนอแนะของพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก เน้นการช่วยเหลือตนเอง การนำในกลุ่มน้องและเพื่อนการพูด การใช้ภาษา มารยาทและการทำความเคารพ สำหรับนิทานผู้ปกครองจะเล่านิทานก่อนนอน และอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และผู้ปกครองเห็นว่า ผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิดร้อยละ 72.7 เป็นผู้ที่สามารถทำให้มีพัฒนาการที่ดีและสมวัย

- แผนและผลการมีส่วนร่วมของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และแผนปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย รายบุคคลของพี่เลี้ยงเด็ก พบว่า พี่เลี้ยงเด็กได้ประเมินพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน และจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมรายบุคคล เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่พัฒนาการเป็นไปตามวัย และบางคนมีความสามารถเกินอายุจริง ส่วนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะการรู้จักอารมณ์ และหยุดการกระทำที่ไม่เหมาะสม เมื่อเห็นสีหน้าไม่พอใจของผู้ใหญ่ การเล่นสนุกสนานเมื่อเห็นคนอื่นเล่น และเมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังดำเนินการพบว่า ผลหลังดำเนินการ สูงกว่าก่อนดำเนินการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#การมีส่วนร่วม#ครอบครัว#เด็กปฐมวัย#พี่เลี้ยงเด็ก#ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 66552, เขียน: 11 Dec 2006 @ 22:13 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 22:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)