การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562)

               สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาว ศิริลักษณ์  รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่8 เทศบาลตำบลบางเลน วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวัน  อังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

                วันนี้เราได้ออกเดินทางจากหอ เวลาประมาณ 07:30น. เราได้เดินทางไปถึงเทศบาลตำบลบางเลนในเวลาประมาณ  08:10น. ต่อจากนั้น พวกเราก็ได้ลงทะเบียนเข้าฝึกงานในช่วงเช้า

ภาพการรับเอกสารการรับเบี้ยยังชีพ

               ช่วงเวลา 08:30-12:00 น.ในช่วงเช้าดิฉันได้คอยรับเอกสารแบบยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ประชาชนนำมาส่ง  และตรวจสอบเอกสารว่า ผู้สูงอายุ และผู้พิการ กรอกข้อมูลครบและถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จเราก็นำเอกสารใส่แฟ้ม วันนี้คนมาส่งเอกสารไม่ค่อยเยอะเท่าไรทำให้พวกเรามีเวลาเขียนงานใส่กระดาษฟลิปชาร์ท เพื่อเตรียมไว้นำเสนอในการนิเทศครั้งแรก หลังจากนั้นดิฉันก็ไปช่วยพี่แหม่มถ่ายเอกสาร และช่วยพี่บีพับเอกสารเป็นแผ่นพับเพื่อที่จะเอาไปแจกผู้เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะ เมื่อพวกเราพับแผ่นพับเสร็จก็ได้เวลาพักพอดี

ภาพการพับแผ่นพับ

           ช่วงเวลา 12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันพวกเราไปทานข้าวร้านใกล้ๆเทศบาล เมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเข้าเทศบาลเพื่อไปทำงานของพวกเราต่อ

       ต่อจากนั้นช่วงเวลา 13:00 -16:30 น. ช่วงบ่ายพวกเรานั่งเขียนงานของพวกเราต่อจากเมื่อเช้าและก็คอยรับเอกสารแบบยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไปด้วย หลังจากนั้นพวกเราก็ไปช่วยพี่ป้อมม้วนผ้าเก็บให้เรียบร้อยและนำไปเก็บที่ชั้น 2 หลังจากนั้นพวกเราก็มานั่งทำงานของพวกเราต่ออีกสักพักจนถึงเวลาเลิกงาน พวกเราก็เดินทางกลับหอค่ะ

ภาพการเขียนข้อมูลชุมชน

          วันนี้เป็นวันที่ 23แล้วในการฝึกงานที่เทศบาลตำบลบางเลน ใกล้ถึงเวลานิเทศครั้งแรกแล้ว วันนี้พวกเราจึงต้องทำงานหลายอย่างเพื่อให้เสร็จทันการนิเทศครั้งแรก ขอขอบคุณพี่แหม่มกับพี่กิ๊กที่คอยให้คำปรึกษาพวกเรานะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)