การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว วันที่ 13 ส.ค. 2562

ในวันนี้ผมเดินทางออกจากหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา7.50 น.ถึงอบต. ทุ่งบัวเวลา 8.25 น. ในวันนี้จะมีเพื่อนมาให้กลุ่มผมช่วยสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Gis กลุ่มผมเลยให้เพื่อนในกลุ่มที่เก่งช่วยสิน ส่วนคนอื่นก็แยกย้ายกันทำงาน ระบายสีแผนที่รอบนอก เเล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อน ทำเกี่ยวกับโดยสร้าง App sheet เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ก็ได้สร้างให้เพื่อนและก็สอนไปด้วย หลังจากสอนเพื่อนเสร็จ ผมก็ไปทำโปรแกรม GIS ของผมต่อโดยได้สร้าง Polygon ขึ้นเพื่อไว้สร้างตำแหน่งของแหล่งน้ำต่างๆ หลังจากสร้างเสร็จก็ได้ทำการวาดคลองชลประทาน ตามที่พวกผมได้ไปสำรวจมา ซึ่งก็เอาแต่ลำคลองหลักๆ ส่วนบ่อ หรือ บึงเล็กๆ ก็ไม่ได้ระบุลงไป จากนั้นก็ใส่ชื่อคลองลงไปจนถึงเวลา 12.00 น. ผมก็ได้ไปกินข้าวและมีเพื่อนที่มาให้ช่วยสอนไปกินข้าวด้วย โดยผมไปกินร้านแถวๆ อบต. ทุ่งบัว หลังจากนั้นผมก็กลับมา อบต. ทุ่งบัว และมาทำงานของผมต่อ ผมก็มาช่วยเพื่อน ระบายสี แผนที่ที่วาดเอาไว้ แล้ววาดรายละเอียดของแผนที่รอบในโดยมีการวาดตกแต่งเพิ่มเติม ไร่อ้อย ข้าวโพด กะชาย หญ้าเลี้ยงวัว  และก็ช่วยเพื่อนในกลุ่มคิดเกี่ยวกับ ปฏิทินชุมชน ระบายสีตกเเต่งเสร็จ ผมก็เก็บกวาดห้องประชุมของ อบต. เพราะผมได้ใช้ห้องประชุมในการทำงาน และพอถึงเวลาเลิกงาน ผมก็ไปลาพี่ๆที่ อบต. แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)