การฝึกประสบการณ์วิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยที่ 13 (วันอังคาร/13/ส.ค.2562)

      สวัสดี คณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาว สุนิสา บูชา จะเล่าการฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 13  องค์การบริหาาารส่วนตำบลหนองปากโลง

   เช้าวันนี้ดิฉันได้ทำการตกแต่ง powerpoint ต่อจากที่เพื่อนได้นำข้อมูลที่หาพิมพ์ลง word เพื่อให้ดูเหมาะสมแก่การพีเซนนเทศน์ที่ใกล้จะถึงและได้ช่วยพี่ยอมแม่บ้านเสริฟน้ำขนมกับสามชิกสภาที่มาร่วมประชุมและช่วยพี่เปรมพี่เลี้ยงทำเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอเบี่ยยังชีพและหนังสือมอบอำนาจ

           และช่วงบ่ายช่วยเพื่อนตกแต่งแผ่นที่เดินดินรอบในและช่วยพี่เปรมเลี่ยงลำดับตัวเลขการรับเบี้ยยังชีพและนำโครงสร้างไปติดผนัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)