การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/13/ส.ค./2562)

   สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่ยี่สิบสามของการฝึกประสบการณ์ ในวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   เวลา 8.29 น. เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อในช่วงเช้าของวันนี้พี่โอ๋ ได้มอบหมายงานไว้ให้กับดิฉันแต่เป็นงานของในวันพรุ่งนี้ คืองานการลงทะเบียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิดที่ยังมีคนตกหล่นยังไม่มาลงทะเบียน ที่พี่โอ๋ได้ฝากงานไว้ให้นั้นเนื่องจากพี่โอ๋ได้ลางานสองวันเพื่อไปไหว้วันไหว้สารทจีน 2562 กับครอบครัว เมื่อพี่โอ๋ให้งานเสร็จก็ออกไปทำงานต่อทำให้พวกเราไม่มีงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากนี้ เนื่องจากในวันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงดังนั้นพวกเราจึงขออนุญาติพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย งานที่พวกเราทำในวันนี้ชิ้นแรกก็คือการจัดทำ Time Line หมู่ที่ 10 บ้านปากคลองบางภาษีนำมาเขียนใส่กระดาษฟลิปชาร์ท ก็ทำการแบ่งหน้าที่กันทำโดยดิฉันได้รับหน้าที่คือการอ่านสิ่งที่เพื่อน ๆ ได้เก็บข้อมูลแล้วนำมาเรียงลำดับใหม่สิ่งที่ดิฉันทำคือไปถ่ายเอกสารการลงทะเบียนของวันพรุ้งนี้ให้พี่โอ๋ และกลับมาช่วยนางสาวฐิติรัตน์ ชีพดำรงธรรม ได้เขียนสิ่งที่เพื่อนอ่านไปเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ทเสร็จแล้วดิฉันก็นำมาตกแต่ง

ภาพถ่ายเอกสารของงานเมื่อเช้าหลังจากที่ได้รับงานมาจากพี่โอ๋

ภาพการตีเส้นตามที่เพื่อนได้วาดลงในฟลิปชาร์ท

   เวลา 13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็เข้ารับการฝึกประสบการ์ณวิชาชีพต่อในช่วงบ่าย โดยในช่วงบ่ายนี้ก็ได้มีการแบ่งหน้าที่กันออกไปเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ไปลงพื้นที่กับพวกพี่ ๆ เจ้าหน้ากองช่างและสำนักงานปลัด กลุ่มที่ 2 ได้ทำงานต่ออยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง คนที่ไปกลุ่มแรกก็จะมี 4 คน คือนายกิตติคุณ สว่างศรี นายนราวิชญ์ จูวงส์ นางสาวชลธิชา คเชนชรและนางสาวอังษิมา อารีย์ กลุ่มที่ 2 ก็มี 4 คนคือ นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้า นางสาวนิรยา เชื้อแถว นางสาวกมลชนก คงม่วงหมู่และนางสาวฐิติรัตน์ ชีพดำรงธรรม พวกเรา 4 คนที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นก็ได้มีหน้าที่ในการตกแต่ง Time Line ที่ทำมาทั้งหมดให้สวยงาม

ภาพการตกแต่ง Time Line

   วันที่ยี่สิบสามของการฝึกประสบการณ์วิชีพในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น ในวันนี้นั้นก็ยังไม่มีงานอะไรเนื่องจากพี่ ๆ ต้องออกไปนอกสถานที่กันค่อนข้างเยอะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์/08/2562)ความเห็น (0)