การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 13/08/2562

                    สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศศิณัฐญาภรณ์ ธรรมจักร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 6 สำนักงานเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                   วันนี้ อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 วันนี้เรามีภาระกิจที่จะต้องทำคือการแต่งการลาวครั่ง เพื่อช่วยงานของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จัดขึ้นที่วัดหนองดินแดง ภายในงาน มีการแต่งประเพณีของชุมชนต่างๆ ทั้งการแสดงรำ การทำขนมจีนสูตรโบราณ การแข่งเรือยาว                                                     

                                       กลุ่มลาวครั่งของชุมชนโพรงมะเดื่อ

                โดยประวัติลาวครั่งของตำบลโพรงมะเดื่อมีดังนี้ แต่เดิมบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งบ้านนาได้อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ใดในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันชาวลาวครั่งบ้านนาจึงนิยมเรียกตัวเองว่าเป็นลาวเวียงจันทร์ซึ่งหมายถึงลาวที่มีศูนย์กลางคือเวียงจันทร์ซึ่งแตกต่างจาก“ลาวอีสาน”ที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

                ตำบลโพรงมะเดื่อแห่งนี้ส่วนใหญ่นั้นจะมีลูกหลานเชื้อสายลาวครั่งเยอะมากและเอกลักษณ์สำคัญของกลุ่มลาวครั่งคือการนับถือผีเจ้านายซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นบุคคลที่วีรกรรมมีบุญบารมีและถือเป็นวิญญาณที่คุ้มครองชาวลาวครั่งให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขศาลที่ชาวลาวครั่งตำบลโพรงมะเดื่อนับถือคือศาลเจ้าพ่อฟ้าเเลบ

                   ส่วนในเรื่องเครื่องแต่งกายชาวลาวครั่งนิยมนุ่งผ้าซิ่นชายล่างเป็นตีนจกสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกในยามที่ออกงานจะมีสไบห่มพาดลำตัวด้วยส่วนสีที่ชาวลาวครั่งนำมาใช้ในเครื่องแต่งการก็จะมีสีขาวเขียวแดงเหลืองดำซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังนี้

                สีขาว หมายถึง พระพุทธศาสนาซึ่งชาวลาวครั่งจะนับถือศาสนาพุทธ

                สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

                สีแดง เป็นสีประจำเชื้อชาติลาวครั่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงลาวครั่ง

                สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

                สีดำ หมายถึง ความอดทน

                                                   การแต่งกายและช่วงบ่ายกลับมาที่สำนักเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เราได้มาลงรายละเอียดของแผนที่เดินดิน เป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เหลืองอยู่ เพราะงานของเราใกล้จะเสร็จครบทุกชิ้นแล้ว บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)