การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร ที่13 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านดิฉันนางสาวอภิญญา ช่างแสง. รหัสนักศึกษา594305053 หมู่เรียน59/41 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สองของการฝึกประสบการณ์ วันอังคาร ที่13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา 08.00 - 09.00. เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน เมื่อมาถึงก็ลงชื่อ ในวันนี้เดินทางมาถึงช้านิดหน่อยเพราะว่ากลับบ้านและเป็นวันหยุดยาว 3 วัน จึงทำให้มีปัญหาในการเดินทาง

เวลาประมาณ 09.00 - 11.00 น. ในช่วงเช้าวันนี้ได้ทำงานหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านต่างๆรวบรวมและเรียบเรียงตรวจความเรียบร้อยและนั่ง ได้นั่งทำพาวเวอร์พ้อยเพื่อที่จะนำเสนอในการนิเทศน์ครั้งแรก และไปจัดโต๊ที่ตึกสิริวรปัญญาชั้นสองเพื่อเตรียมการประชุมเกี่ยวกับสนามบินนครปฐม

เวลาประมาณ 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน วันนี้ได้ไปหาอาหาร

เวลาประมาณ 13.00 - 17.00 น. เมื่อรับประทานอาการเรียบร้อยแล้วก็จัดเตียมการแขกมา รอรับการลงทะเบียน และสอบถามว่าต้องการทานน้ำอะไรเพื่อที่จะได้ไปสั่งที่ร้านดวงเด่นไอศกรีม ที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อได้ลงทะเบียนแระมาณ 10 คนแรกก็ทำการไปสั่งก่อนเพื่อไม่ไห้ล่าช้า แขกที่เข้าร่วมประชุมก็ค่อยๆทะยอยกันมา จึงจดเมนูน้ำและไปสั่งเพิ่ม จากนั้นก็ทำการประชุมตั้งแต่ 14.00 - 16.30 น. 


หลังจากนั้นได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์เกตุ ให้พิมพ์หนังสือสมัชชาสุขภาพนครปฐม กลังจากพิมพ์เสร็จก็ ทำการเก็บห้องและเก็บขยะภายในห้อง ยกโต๊ะเก็บเข้าที่เดิม จากนั้นก็กลับเข้ามาที่ศูนย์วิชาการเพื่อลงชื่อ และแยกย้ายกันกลับบ้าน

วันที่ยี่สิบสามผ่านไปกับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ...สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชทพิมพ์ข้อความ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)