ชีวิตที่พอเพียง 3495. วิชาการกับการเมืองเรื่องความลับของประเทศ


วารสาร Science ฉบับวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ลงบทบรรณาธิการเขียนโดย Elias Zerhouni  อดีตผู้อำนวยการ NIH ของสหรัฐอเมริกา เรื่อง Chinese scientists and security (1) น่าอ่านมาก    สะท้อนวุฒิภาวะของผู้ใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์อเมริกัน

สภาสูงอเมริกันกำลังดำเนินการยกร่างกฎหมาย Securing American Science and Technology Act, 2019    ในลักษณะที่หาทางป้องกันความลับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรั่วไหลจากการมีนักวิทยาศาสตร์เชื้อชาติอื่น เช่นจีน ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา   บทความนี้ชี้ให้เห็นคุณค่าของการมีนักวิทยาศาสตร์เชื้อชาติอื่นที่มีสมองชั้นเลิศเข้าไปเรียนและอยู่ทำงานในอเมริกา    และเป็นห่วงว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นตัวบั่นทอนคุณค่านั้น

เขาจึงเสนอให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรผู้มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง    ถึงวิธีปกป้องความลับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ทำให้เกิดผลในทางขัดขวางโอกาสที่คนเก่งจากต่างชาติเข้าไปเรียนและทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหรัฐ

เขาลงท้ายอย่างงดงามว่า  ต้องไม่มีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเมริกันถูกตั้งข้อสงสัยเนื่องจากเชื้อชาติ    สิ่งที่จะนำไปสู่ข้อสงสัยคือพฤติกรรม  

นี่คือการที่วารสาร Science ออกมาทำหน้าที่เตือนสติสังคม    โดยเลือกศาสตราจาย์ Elias Zerhouni  เป็นผู้เขียน    เพราะท่านก็เป็นพลเมืองอเมริกันจากการโอนสัญชาติ   โดยเชื้อชาติของท่านคือ แอลจีเรีย

วิจารณ์ พานิช

๕ ก.ค. ๖๒

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)