ถึง...เครือข่ายวิจัย 5 พื้นที่ ( ลำปาง / สมุทรปราการ / ตราด / สงขลา / นครศรีฯ)

     แต่ละพื้นที่เตรียมการนำเสนอข้อมูล รายงานความก้าวหน้า ในวันที่  30 พย 48 นี้

ในรูปแบบไหน   บอกเล่ากันบ้าง สำหรับ  ทีมกะหรอ (นครศรีฯ)  เตรียมงานไว้ดังนี้

     1. จัดอัลบั๊มรูปภาพ  บอกเล่ากิจกรรมที่ผ่านมา

     2. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

     3. นำเสนอเอกสาร / แผ่นพับ / หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

     อ่านแล้ว...ทีมงานกำลังทำอะไรกันอยู่...บอกเล่ากันบ้าง ...รู้ไหมตัวเองเขาคิดถึงน่ะ

                                                             พัช...กะหรอ (นครศรีฯ)