มีเรื่องดีๆ มาแบ่งปัน มาแนะนำ ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แนะกันเถอะ

ผมขอแนะนำเรื่องหนึ่ง ที่อ่านพบในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ น่าสนใจ ก็เลยนำมาแนะนำ เป็นข้อเขียนของคุณกิเลน ประลองเชิง  ลองอ่านดู แล้ววันหลังผนจะแนะนำ คนที่เป็นกัลยาณมิตร คนแรก ของคุณพี่กิเลน

ธรรมนูญชีวิต

มีเสียงถามหาหนังสือธรรมนูญชีวิต ของท่านอาจารย์พระมหาประยุทธ์ มามากมายครับ บางท่านศรัทธาแก่กล้า ถึงขั้นติดต่อขอต้นฉบับไปพิมพ์แจก

เจ้าภาพหนึ่งราย ผมเป็นกังวล หากมีคนต้องการมากๆ หนังสือจะมีพอหรือไม่

ถึงวันนี้ หายกังวลแล้ว เพราะมีเจ้าภาพรายใหญ่ ประกาศว่า แจกจ่ายให้คนไทยทั้งประเทศ

ใครสนใจ เขียนชื่อที่อยู่หน้าซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์ 15 บาท วงเล็บที่มุมซอง รับหนังสือธรรมนูญชีวิต ส่งไปที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผอ.พศ. ท่านว่า มีพอแจกให้ ฟรีทุกคน

ธรรมนูญชีวิต เป็นคู่มือเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม อ่านแล้ววางพื้นฐานด้านศีล จัดระบบชีวิตให้สงบเรียบง่าย ก่อนก้าวไปสู่การฝึกสมาธิ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้กระบวนการดับทุกข์ ...คือปัญญา

ธรรมะของพุทธแท้...รวมยอดอยู่แค่นี้ ศีล สมาธิและปัญญา ...นี่แหละ

ธรรมทาน การให้ทานด้วยธรรมะ ผมเชื่อว่า เกิดอานิสงส์มากกว่าทานอื่น

เกือบยี่สิบปี เตีย ที่ดี กัลยาณมิตรคนแรก ส่งหนังสือพุทธธรรม ของอาจารย์พระมหาประยุทธ์มาให้ ผมได้พื้นฐาน ไปอ่านถึงหนังสือชุดธรรมโฆษ ของอาจารย์พุทธทาส

เล่มอานาปานสติ...ผมสนใจใคร่ครวญข้อ ปฏิจจสมุปบาท สะดุดใจ อาจารย์พุทธทาส ท่านบอกว่า ไม่ใช่เหตุปัจจัยอธิบายการเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด แบบข้ามภพข้ามชาติ

อาจารย์ใช้เวลาค้นคว้าในสวนโมกข์กว่า 25 ปี จึงกล้าชี้ทางใหม่

เกิด-ดับ เป็นกระบวนการในใจ

ยิ่งทบทวน นานวันก็ยิ่งซึมซับ ปฏิจจสมุปบาท รู้จักทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ และทางดับทุกข์ นี่เอง ที่พระพุทธเจ้ากล้าประกาศว่าตรัสรู้

วงจรปฏิจจสมุปบาท ปุถุชนทั่วไปมักไปติดที่ข้อตัณหา... ความอยาก...ก็ต้องพยายามฝึกใจอย่าให้เกิดอุปาทาน...ความยึด

อยากแล้วอย่ายึด อาจารย์พุทธทาสท่านสอนว่า รู้จักปล่อยวาง

อย่ายึดว่า ตัวกู ของกู

ปล่อยวางให้ได้ วงจรทุกข์ ก็จะไม่หมุนไปถึง ภพ...ซึ่งจะนำไปสู่การเกิด ที่เรียกว่า ชาติ...หากถึงขั้นชาติแล้ว วงจรก็ต้องหมุนต่อถึง ชรา มรณะ เสื่อมและดับ และสุดทางที่ความทุกข์

พื้นฐานธรรมะเหล่านี้แหละครับ เมื่อกัลยาณมิตร ส่งหนังสือชุด ของ "ดังตฤณ" มาให้

นับแต่เล่ม มหาสติปัฏฐานสูตร ทางนฤพาน เจ็ดเดือนบรรลุธรรม กรรมพยากรณ์ และเล่มล่า เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน...

ผมเหมือนได้แผนที่ใหม่ ชี้ช่องให้ปล่อยวาง และวางได้ มากขึ้นไปอีก

หนังสือชุดของดังตฤณ ทำให้ผมเห็นเป็นอัศจรรย์ ได้ความรู้สึกใหม่ ฆราวาสผู้หนึ่งฝึกธรรม ก่อเกิดปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดวงจรทุกข์ ได้ลึกซึ้งกว่าพระที่ผมรู้จักหลายรูป

แล้วก็เกิดข้อสงสัย...คนไม่บวชเป็นพระ จะบรรลุธรรมขั้นสูง ได้แค่ไหน?

และถ้าระดับการบรรลุถึงขั้นอรหันต์ ไม่เรียกว่าพระอรหันต์ แล้วจะเรียกว่าอะไร.

"กิเลน ประลองเชิง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pintoteedeeความเห็น (3)

จุ๊กจุ่น
IP: xxx.143.172.245
เขียนเมื่อ 

ถึงแม้ผู้ที่ บทความกล่าวถึง จะโยกย้ายไปแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่แจกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ควรอย่างยิ่งที่จะมีไว้ในบ้าน การปฎิบัติบูชา เป็นการบูชาที่ประเสริฐยิ่ง

คุณจุ๊กจุ่น

เขียนเมื่อ 

เรียน ทุกท่าน

อ่ามข่าว อ่านบทความเดียวนี้ มีแต่เรื่องขัดแย้งกันการเขนฆ่ากัน ไหนบอกว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐละ เอาธรรม มาแจกกล่าวกันดีกว่า

PINTO

 

เขียนเมื่อ 
5555  ....ไม่มีคนอ่านบทความท่านแสดงว่าไม่น่าสนใจแน่เลย อ.เตีย  แต่ก้อยอ่านอยู่น่ะ..ฝากความคิดถึงจุ่นด้วย