K-Sharing : ทิศทางการบริหารพัสดุในปี พ.ศ. 2548 (1)

สิ่งสำคัญจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและมีจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่พัสดุครับ

  เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้ไปเข้ารับการอบรมเรื่อง ทิศทางการบริหารพัสดุในปี พ.ศ. 2548 และข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน กับน้อง ๆ ในสำนักงานเลขานุการที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง 2 คน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 กว่าคน ผมไปเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) เป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะให้น้อง ๆ ที่ปฏิบัติงานพัสดุไปเข้าร่วมอบรม แต่เห็นว่าครั้งนี้ทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้มาจัดที่พิษณุโลก (บ้านเกิดผม) จึงขอไปเข้าร่วมอบรมและคาดหวังว่าจะได้เจอก๊วนพัสดุ UKM ที่ขอนแก่น ปรากฎว่าไม่เจอใครเลยนอกจากก๊วนพัสดุในม.นเรศวร เพราะคนเยอะ

    มีวิทยากรท่านหนึ่งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นสุภาพสตรีเพียงท่านเดียว ค่อนข้างดำเล็กน้อย ได้บรรยายตอนช่วงบ่ายของวันแรกเรียกมุขฮาตั้งแต่เริ่มต้น (ได้แนะนำตัวเองว่ามีเพื่อนชมว่าตัวเองเหมือน แดจังกำ  ตัววิทยากรเองก็งงว่าเหมือนนางเอกหนังเกาหลีตรงไหน คำเฉลยคือ ดำจังแก ...) มีเนื้อหาบรรยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานพัสดุที่เกี่ยวข้องกับโทษปรับทางปกครอง ซึ่งมีอยู่ 4 ชั้น คือ

 • โทษปรับทางปกครอง ชั้น 1 ปรับไม่เกินเงินเดือน 1    เดือน
 • โทษปรับทางปกครอง ชั้น 1 ปรับไม่เกินเงินเดือน 2-4 เดือน
 • โทษปรับทางปกครอง ชั้น 1 ปรับไม่เกินเงินเดือน 5-8 เดือน
 • โทษปรับทางปกครอง ชั้น 1 ปรับไม่เกินเงินเดือน 9-12 เดือน

     สำหรับความผิดที่เกี่ยวกับการพัสดุ มีดังต่อไปนี้ครับ

 • แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อ / จัดจ้าง                     โทษชั้น  4
 • จ้ดซื้อที่ดิน / สิ่งก่อสร้างโดยมิชอบ               โทษชั้น  4 
 • กำหนดราคากลาง / คุณสมบัติโดยมิชอบ        โทษชั้น 4
 • ปิด / จัดส่งประกาศโดยมิชอบ                      โทษชั้น  1
 • พิจารณาผลการเสนอราคาโดยมิชอบ              โทษชั้น 3
 • เสนอความเห็นโดยมิชอบ                            โทษชั้น  3
 • ทำสัญญาโดยมิชอบ                                   โทษชั้น  4
 • ควบคุมงาน / ตรวจการจ้างโดยมิชอบ             โทษชั้น  3
 • ตรวจรับโดยมิชอบ                                      โทษชั้น  2
 • เบิกจ่ายพัสดุ / จัดทำทะเบียนโดยมิชอบ           โทษชั้น  2
 • ละเว้นการตรวจสอบพัสดุประจำปี                    โทษชั้น  2
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยานพาหนะโดยมิชอบ        โทษชั้น  2  

      วันนี้ผู้ทำงานพัสดุคงไม่อยากได้รับโทษชั้นไหนครับ เพียงแต่สิ่งสำคัญจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและมีจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่พัสดุครับ ผมเขียน Blog ใน 2 ชุมชน เลยแบ่งกันความรู้ให้ทั้ง 2 ชุมชนครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

pinto
IP: xxx.143.172.245
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีแต่โทษ คุณไปไหน ออกระเบียบอกกกฎเกณฑ์ให้คนรับใช้ แทนที่ออกมาเพื่อรับใช้ตน แปลกดีนะ

มงคล คำสวาท
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณ pinto ครับ ระเบียบฯ ก็บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ คนปฏิบัติก็อยากจะให้เป็นตามระเบียบฯ แต่ก็ถูกบิดเบื้อนได้บางครั้งก็ลำบากใจเหมือนกัน ใครทำอะไรไว้ เราก็อย่าลืมบันทึกไว้ด้วยก็แล้วกัน แต่ผมมักชอบปล่อยให้มันผ่านไป หรือบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้าง น่าเห็นใจคนพัสดุ มีแต่โทษไม่มีชอบเลยน่ะครับ ต้องขอขอบคุณ คุณบอยครับ ที่เป็นห่วงเพื่อนๆคนพัสดุ แต่ก็ต้องทำจิตใจให้มัน สู้ สู้ เราถอยไปไหนไม่ได้อีกแล้ว จะต้องสนุกกับมัน และก็ได้ผลครับ งานบรรลุตามเป้าหมาย ราบรื่นดีครับ และอยากเป็นกำลังใจให้กับคนพัสดุทุกคน