ส.ต.อ.พรเทพ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ
  1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตำรวจได้เริ่มต้นดำเนินการมาแล้วประมาณเดือนกว่าๆ นับแต่เดือน ก.ย.48 เป็นต้นมา ได้พบกับปัญหาในการดำเนินการมากมาย จนถึงขณะนี้ บาง สภ. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดชื้อคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
  2. ได้มีหนังสือสั่งกำชับจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 10 พ.ย.48 ของ ภ.จว.ชุมพร และให้ดำเนินการพร้อมตรวจก่อนวันที่ 18 พ.ย. ของ ภ.8 คิดว่า 80 % ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
  3. บาง สภ. ก็ได้ดำเนินการตามโครงการแล้ว พบปัญหาหลายด้าน ทั้งผู้บันทึกข้อมูลมิเคยได้รู้จักใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน และแม้กระทั้งพิมพ์ดีดยังไม่เคยใช้ บาง สภ. บุคคลากรเกี่ยงงานไม่อยากจะรับผิดชอบงานเพิ่ม
  4. ข้อคิดตามโครงการดังกล่าวมิใช่ให้เพิ่มหน่วยงานหรือเพิ่มกลุ่มงานขึ้นมาใหม่ในการรับผิดชอบบันทึกข้อมูล แต่ให้ผู้รับผิดชอบงานเดิมเพียงแต่เพิ่มภาระหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้และสร้างคุณค่าให้กับข้อมูล มันจะหนักในช่วงแรก ต่อไปก็เป็นงานปกติที่จะต้องทำทุกวัน และเป็นการลดงานที่ช้ำซ้อน
  5. สภ. ที่ไม่มีปัญหาในการดำเนินการตามโครงการ ก็ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และบันทึกทุกครั้งที่มีคดีเกิดขึ้นตั้งแต่รับแจ้งความ ส่วน สภ. ที่มีปัญหาบุคคลากรไม่ยอมรับหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ให้ออกคำสั่งโดยอ้างโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน หากไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้
  6. การรับส่งงานทางอีเมล์ ภ.จว.ชุมพร ได้ดำเนินการสมัครอีเมลไว้กับเว็บ yahoo.com เพื่อใช้รับส่งงานระหว่าง งานอำนวยการ(นผ.)กับหน่วยในปกครอง ขอให้ใช้อีเมล์นี้เป็นหลัก สาเหตุที่ไม่ใช้ของ ตร. เพราะจาการทดสอบบางครั้งพบปัญหาการส่งแล้วอีเมล์ของ ตร. ไม่รับ อีเมล์ที่มีการแนบไฟล์ ส่วนพาสเวิดให้โทรมาสอบถามที่เบอร์ 0-7750-1046 ส่วนแผนกอื่นๆ ของ ภ.จว.ชุมพรถ้าจะส่งงานทางอีเมล์ให้ประสานแผนกด้วยว่าให้ส่งไปที่อีเมล์ใหน

อีเมล์ของแต่ละ สภ. ดังนี้

[email protected]  งาน อำนวยการ(นผ.)ภ.จว.ชุมพร
[email protected]  สภ.อ.เมืองชุมพร
[email protected]   สภ.อ.หลังสวน
[email protected]   สภ.อ.สวี
[email protected]    สภ.อ.ท่าแซะ
[email protected] สภ.อ.ปะทิว
[email protected]   สภ.อ.ละแม
[email protected]   สภ.อ.พะโต๊ะ
[email protected]   สอ.อ.ทุ่งตะโก
[email protected] สภ.ต.ปากน้ำหลังสวน
[email protected]  สภ.ต.นาสัก
[email protected]   สภ.ต.บ้านวิสัยเหนือ
[email protected] สภ.ต.สลุย
[email protected]   สภ.ต.บ้านมาบอำมฤต
[email protected]  สภ.ต.ปากตะโก
[email protected]   สภ.ต.บ้านในหูต
[email protected]   สภ.ต.ปากน้ำชุมพร

ผู้ใดมีความคิดเห็นเพิ่มเพิ่ม ช่วยตอบด้วยนะครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพร



ความเห็น (1)

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปกติของการทำงานที่ใหม่และแปลกไปจากที่เคยทำอยู่เดิม ขอเป็นกำลังใจให้ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้โดยราบรื่นครับ.