KM @ บุรีรัมย์

 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่แก้ว นะคะที่ชวนกุ้งร่วมทีมบรรยายในครั้งนี้และขอบพระคุณพี่แขก พี่นิ่ม รวมตัวกันเป็น Dream Team กันครั้งแรก เราออกเดินทางกันบ่ายคล้อยวันอาทิตย์ โดยรถรับวิทยากรของทีมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไปถึงเข้าพักที่โรงแรม KLIM Hotel  โรงแรมใหม่สไตค์โมเดิร์นลอฟท์   สวยดูดีโล่งๆเย็นสบาย อาหารเย็นมื้อแรกพี่ต้อยติ่งทีมนำบุรีรัมย์ผู้เชื้อเชิญเราให้การต้อนรับมาเดินตลาดเซราะกราวเป็นถนนคนเดินของบุรีรัมย์ ตลาดก็มีความเหมือนกับถนนคนเดินทั่วไปแตกต่างตรงที่มีอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองและสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ คือผ้าซิ่นตีนแดงซึ่งพี่ๆก็จัดไปคนละชิ้นสองชิ้นจากนั้นเราก็กลับไปพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการจัด KM workshop ในวันถัดไป

 24 มิถุนายน 2562

เริ่มพิธีเปิดการประชุมโดยนายแพทย์  รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการ รพ บุรีรัมย์ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าว เปิดงานและเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวของทีมโดยพี่นิ่ม (พว.เกสร เหล่าอรรคะ)มือ1 ของกระบวนกร Ice breaking กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มุ่งให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นจากนั้น กุ้งเริ่มกระบวนการ BAR ซึ่งก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของ KM ในการค้นหาความคาดหวังของผู้เข้าเรียนวันนี้

  • - “อยากพัฒนานวัตกรรมเป็น”  
  • - “อยากได้แนวคิด มีความเข้าใจเรื่อง KM และสามารถนำไปใช้ในการทำงาน”
  • - “อยากเรียนรู้การทำนวัตกรรมจาก KM”
  • - “อยากได้ CQI ง่ายๆสักหนึ่งเรื่อง”
  • - “ได้การจัดการความรู้ที่เป็นระบบและนำไปสอนน้องๆที่ ward ได้”
  • - “คาดหวังว่าจะเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของ CoP มากยิ่งขึ้น”
  • - “อยากได้ความรู้การทำ CoP  Trauma  นำความรู้ไปถ่ายทอดทีม ER

ที่ไม่ได้เข้าประชุม

“ตัวอย่างการทำ CoP เพื่อเป็นแนวทางการทำ CoP”

“เรียนรู้กระบวนการ เทคนิค วิธีการทำ CoP”

“อยากให้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย Traumaตั้งแต่แรกรับจ นกลับบ้าน”

“การทำ CoPให้ง่ายและวิธีการที่ถูกต้อง”

และต่อจากนั้นพี่แก้ว (พว .อุบล จ๋วงพานิช)ครู KM  กูรูผู้ซึ่งคร่ำหวอดมานานในวงการ KM กว่า 30ปี   นำทีม ออกแบบ module การเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำอย่างไรให้ KM เป็นเรื่องเข้าใจง่าย

เริ่มจาก ปูพื้น CoP คืออะไร โดยสอนlectureก่อน จากนั้นมีแก้วก็มีกลยุทธ ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น โดยให้พี่แขก( พว.พนอ เตชะอธิก)ในตำแหน่งผู้บริหารปัจจุบันคือรองฯฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่ในด้านการเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญพี่แขกถือเป็นมือ1 ด้านการพยาบาลฉุกเฉิน และวันนี้ พี่แขกมาได้มาแบ่งปัน นำเสนอเรื่องเล่า การทำ CoP Trauma ร่วมกับทีมฉุกเฉินรพ. ศรีนครินทร์ ซึ่งทำให้เห็นภาพของการทำงาน CoP มากยิ่งขึ้น และต่อจากนั้นได้แบ่งกลุ่มและมอบใบงานให้ทุกกลุ่มช่วยกันอ่านนั่นคือ success story  ของ  CoP Respiratory care ของโรงพยาบาลศิริราช   คราวนี้ชัดขึ้นเลย  WHAT’S CoP


ละพอมอบหมายใบงานให้แต่ละกลุ่มซึ่งแบ่งเป็น

ทีม STEMI, Newborn, SEPSIS , Stroke  

ตั้ง  CoP: เรื่อง..........................................ของตัวเองโดย องค์ประกอบของ CoP    

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้ากลุ่ม 5-10 คน

1. ...........................            ประธานฯ หน่วยงาน...............................

2............................... สมาชิก พยาบาลหอผู้ป่วย....

3. .................................             สมาชิก พยาบาลหอผู้ป่วย....

4. ...............................       Note taker คนที่ 1 พยาบาลหอผู้ป่วย.................

5..................................              Note taker คนที่ 2 พยาบาลหอผู้ป่วย.................

6...................................          ผู้ดูแล web            พยาบาลหอผู้ป่วย.................

หลักการและเหตุผล:……………………………..

วัตถุประสงค์ : เพื่อ………………………………..

เป้าหมาย :…………………………………………..

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ :………………………..

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :………………………………….

ขั้นตอนการดำเนินงาน :…………………..

และจากนั้นให้เริ่มค้นหา  Critical Knowledge ในหน่วยงานของตัวเองและเลือกมา 1 ประเด็นโดยใช้

PICOT

P  Population,Problem

C: comparision   

I: intervention

O : outcome

วันแรกเราจบลงด้วยการทิ้ง WHAT NEXT ? ให้เป็นการบ้าน  โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะมีภาค2 ของ day2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาวความเห็น (5)

[email protected]
IP: xxx.232.49.211
เขียนเมื่อ 

สรุปได้ดีค่ะน้องกุ้งจะตามตอนต่อไปนะคะ

ขอบพระคุณค่ะพี่นิ่ม รอติดตามตอนต่อไปนะคะพรุ่งนี้

ฝาก BAR และ Reflection การเรียนรู้ที่ผ่านมาสองวัน ให้เวลาแต่ละคนตอบในกระดาษ 15 นาที สรุป 15 นาที1. บรรยากาศการทำกิจกรรมของ CoP ได้เรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง?2. ปัญหาอุปสรรคขณะร่วมกันทำกิจกรรม มีไหมและเราก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไร3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมสองวันและไปติดตามผลลัพธ์การนำไปใช้ในหน่วยงาน ได้เรียนรู้อย่างไร4. ถ้าจะดำเนินงานของ CoP ต่อไปเราจะเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีอย่างไร{

ฝาก AAR และ Reflection การเรียนรู้ที่ผ่านมาสองวัน ให้เวลาแต่ละคนตอบในกระดาษ 15 นาที สรุป 15 นาที

  1. บรรยากาศการทำกิจกรรมของ CoP ได้เรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง?

  2. ปัญหาอุปสรรคขณะร่วมกันทำกิจกรรม มีไหมและเราก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไร

3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมสองวันและไปติดตามผลลัพธ์การนำไปใช้ในหน่วยงาน ได้เรียนรู้อย่างไร

  1. ถ้าจะดำเนินงานของ CoP ต่อไปเราจะเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีอย่างไร
[email protected]
IP: xxx.28.119.78
เขียนเมื่อ 

ได้ค่ะพี่แก้ว