<เล่าสู่กันฟัง>วิทยากรฝึกปฎิบัติอาขีพระยะสั้น

          26/06/2562. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถึ ประจำปีงบประมาณ 2562. ณ บ้านกึ่งวิถีสถานปฎิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15. คน ขอรับความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกปฎิบัติอาขีพระยะสั้นจาก กศน.อำเภอพล 2. ท่านได้แก่ นางสาวพิมพา ปัสสา ครู กศน.ต.หัวทุ่ง. วิทยากรฐานที่ 1. การทำขนมโดนัทจิ๋ว 2. นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า

วิทยากรฐานที่ 2. การทำน้ำยาล้างจาน โดยนางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้การสงเคราะห์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2. เพื่อได้รับการส่งเสริมในด้านการปรกอบอาขีพ 3. เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นค่ะ

แนะนำวิทยากรแต่ละฐาน

ฐานที่ 1 การทำขนมโดนัทจิ๋ว
นางสาวพิมพา  ปัสสา  ครู กศน.ต.หัวทุ่ง  วิทยากรจาก  กศน.อำเภอพล

ฐานที่ 2  การทำน้ำยาล้างจาน
นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู  กศน.ต.โนนข่า  วิทยากรจาก  กศน.อำเภอพล

ฐานที่  3  การทำปุ๋ยหมัก  วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้พอเพียงบ้านห้วยบง  อ.แวงใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)