ขอเชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างทันตนวัตกรรม โดยคนไทย เพื่อคนไทย

เพียงคุณมีปัญหาในการทำงาน มีความคิดดีๆ หรือ มีนวัตกรรมอยู่แล้ว

เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเรา