สัมมนา การศึกษามีบทบาทเป็นสะพานและช่วยสลายกำแพง การเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติ เรื่อง การโยกย้ายถิ่น การพลัดถิ่นและการศึกษา

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจัดงานเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติ เรื่อง “การโยกย้ายถิ่น การพลัดถิ่นและการศึกษา: สร้างสะพาน สลายกำแพง” (Thailand National Launch of the 2019 Global Education Monitoring Report) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ สัมมนา การศึกษามีบทบาทเป็นสะพานและช่วยสลายกำแพง Thailand National Launch of the 2019 Global Education Monitoring Report "Migration, displacement and education: Building bridges, not wall" มีรายละเอียดในลิ้งค์ด้านล่างนี้

Facebook Live

ภาพบรรยากาศ

รายงาน

รายการวิทยุ

รายการโทรทัศน์ (TV Program)

บทความ

https://www.naewna.com/politic...

https://cdn.gotoknow.org/asset...

English article

https://www.gotoknow.org/posts...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira-UNESCOความเห็น (0)