อบรม หัวข้อ ผลกระทบจากการเล่นการพนัน สถานศึกษา จังหวัดพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ หัวข้อ การเล่นการพนันและผลกระทบที่ได้รับจากการเล่นการพนัน....ณ โรงเรียน บ้านแม่กา จังหวัดพะเยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)