ชีวิตที่พอเพียง 3453. ไปสวิส ๒๕๖๒ ๒. การประชุม 4th PMAC 2020 Preparatory Meeting Day 1


            ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

                เป็นครั้งแรกที่เราใช้ห้องประชุม Conference Room อันกว้างขวางของโรงแรม (ดูรูป)    และผู้เข้าร่วมประชุมก็เข้มแข็งขึ้นปีต่อปี    ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มาร่วมกันทำงานเพื่อความเข้มแข็งและคุณภาพสูงของ PMAC มากขึ้น และเอาจริงเอาจังยิ่งขึ้น    โดยผู้เข้าประชุมมี ๓๑ คน 

               วันนี้ทั้งวันเป็นเรื่องการจัดการ abstract ที่มีผู้เสนอมา ๓๑๖ abstract   มีทีม reviewer 3 คนให้คะแนนแต่ละบทคัดย่อ      พบว่า ๔๕ abstract มีปัญหา ที่ reviewer ให้คะแนนต่างกันมาก    หลังจากอธิบายวิธีการแล้ว ให้เวลา ๖๐ นาที ให้ผู้ประเมินที่คะแนนต่างกันมากคุยกัน แล้วแต่ละคนให้คะแนนใหม่    ส่งให้ คุณหมอหทัยรัตน์ แห่ง IHPP ทำหน้าที่รวมคะแนน    สะท้อนวิธีการประเมินคะแนน บทคัดย่อ ที่มีคุณภาพสูง       

               เมื่อได้คะแนนสุดท้ายของแต่ละบทคัดย่อ  ทีมเลขานำมาวิเคราะห์ให้ดูคะแนน และเสนอให้ตัดไว้เฉพาะที่อยู่ใน percentile 70 ขึ้นไป    มีจำนวน ๘๙ บทคัดย่อ   มีการตรวจสอบการกระจายตามเพศของเจ้าของบทคัดย่อ  และตาม WHO Region     ตรวจสอบ success rate   ประธานคือคุณหมอวิโรจน์เสนอให้เชิญนำเสนอใน session ต่างๆ รวม ๑๕ บทคัดย่อ   เท่าจำนวน session     

               ตอนบ่ายแบ่งกลุ่มทำงาน ๓ กลุ่มตาม subtheme  เพื่อ shortlist จาก ๘๙ บทคัดย่อ    แล้วกลับมารายงานในที่ประชุม    สรุปได้ว่า shortlist ลงเหลือ ๓๙   แล้วประธานขอให้ฝ่ายเลขาอ่านรายงานการประชุม    ซึ่งสะท้อนการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูง ของทีมเลขานุการ     

                 งานต่อไปคือ ช่วยกันตัดจนเหลือ ๑๕ บทคัดย่อ ที่เหมาะสมเข้านำเสนอใน session ต่างๆ ของการประชุม PMAC 2020    ซึ่งจะทำงานกันวันพรุ่งนี้ 

                  เช้าวันที่ ๑๗ ทีมเลขานุการก็ส่งรายงานการประชุมของวันที่ ๑๖ พร้อมรายละเอียดของ ๓๙ บทคัดย่อที่เลือกไว้    สะท้อนการทำงานที่เข้มแข็งของคณะเลขานุการ PMAC  

วิจารณ์ พานิช

๑๗ พ.ค. ๖๒

ห้อง ๒๐๖   โรงแรม Royal Plaza, Montreux1 บรรยากาศในห้องประชุม

2 ถ่ายจากอีกมุมหนึ่ง

  

3 และอีกมุมหนึ่ง

4 ถ่ายให้เห็นท่านประธาน นพ. วิโรจน์ ชัดๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)