"เฮือนคำมุ"


"เฮือนคำมุ" แลนด์มาร์คหรือจุดเช็คอินแห่งใหม่ภายในตัวเมืองชัยภูมิที่เพิ่งก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างได้เกือบ 3 ปีแล้ว ภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ บ้านอีสานโบราณและการจำลองวัฒนธรรมล้านช้างอื่นๆ การจำหน่ายของที่ระลึก รวมทั้งร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่มีบริการแบบพร้อมสรรพบนเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ

สร้างด้วยศรัทธาและหัวใจ

    อาจารย์คมกฤช ฤทธิ์ขจร ผู้ก่อตั้งเฮือนคำมุ ด้วยศรัทธาและหัวใจที่เปี่ยมล้นในการสืบสานปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเจ้าของเฮือนคำมุแห่งนี้เล่าให้ฟังว่า “ ต้นตระกูลเราเป็นคนชัยภูมิโดยกำเนิดสืบเชื้อสายเป็นรุ่นที่ ๗ ของพระยาภักดีชุมพล (แล)  เจ้าเมืองคนแรก ซึ่งเรามีผ้าโบราณที่คุณยายทวดทอไว้
    การก่อตั้งเฮือนคำมุ เนื่องจากได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพฯหลายครั้ง จึงมีแนวความคิดอยากจะช่วยพระองค์ท่านในด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อเราเห็นพระองค์เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆ มักจะได้ยินพระองค์ตรัสอยู่เสมอว่า “ คนเราห่างเหินเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งดีงามในอดีต”  พระองค์เพียงอยากเห็นเรานำสิ่งดีงามเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันให้ลงตัวจึงเป็นแรงบันดาลใจเกิด“ เฮือนคำมุ” แห่งนี้ขึ้นมา เพราะเราต้องการจะเทิดพระเกียรติให้กับพระองค์ฯ
    สำหรับการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ อาจารย์คมกฤช” เล่าว่า “ ผมเริ่มถวายงานพระองค์ท่านครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ตั้งแต่สร้างตึกกาชาดครั้งแรกของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ถวายงานเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ทั้งเรื่องของการจัดสถานที่ จัดดอกไม้ จัดห้องเสวย ห้องประทับพัก เมนูอาหาร ซึ่งบางครั้งได้มีโอกาสตักข้าวให้พระองค์ท่าน ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระองค์ตรัสถามว่า “ ทำอะไรบ้าง" เราจึงมีโอกาสได้ถวายบังคมทูลว่า เรากำลังทำเฮือนคำมุ พระองค์จึงตรัสว่า ถ้ามีโอกาสจะทรงมาเยี่ยม เราจึงต้องเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์ถ้าบุญเราถึง ...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฮือนคำมุความเห็น (0)