บทกวี : ยังไม่ค่ำ

...

นาฬิกา บอกว่า ยังไม่ค่ำ

แต่เมฆดำ คล้ำมา ว่ามืดมิด

ใจฉันเดิน ทางถูก ไม่หลงผิด

ต่อให้มิด มืดอย่างไร ไม่หลงทาง

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์



ความเห็น (0)